85 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ