Τμήμα Νέων Γονέων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί  μας στο τηλέφωνο: 210-6685600 ή το email: Admissions.Office@ziridis.gr

Εναλλακτικά, συμπληρώστε τα στοιχεία σας, καθώς και τις προτεινόμενες ώρες επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συμπληρώσετε την Δήλωση Εγγραφής, δείτε το αρχείο