18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - European Union Science Olympiad - EUSO 2020

Στις 7 Δεκεμβρίου 2019 η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) πραγματοποίησε την πρώτη φάση του Πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού για την επιλογή τριμελών ομάδων μαθητών Λυκείου που θα συμμετάσχουν στην 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών-EUSO 2020. Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Επιστημών είναι η προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων από την καθημερινή ζωή. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές μας Βάιος Διονυσόπουλος, Άγγελος Λειβαδίτης, Στέφανος Σιδέρης συμμετείχαν με επιτυχία στον τοπικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του ΕΚΦΕ Παλλήνης προκρίθηκαν στη 2η φάση λαμβάνοντας μέρος στον Πανελλήνιο διαγωνισμό. Υπεύθυνοι καθηγητές: Π. Δεμέναγας, Κ. Μποσινάκου, Ε. Παπαγεωργίου