85 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ

85 Χρόνια Υποτροφίες

Η προθεσμία συμμετοχών έληξε την Δευτέρα 7 Απριλίου 2019. Ευχαριστούμε 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ. Γιορτάζουμε 85 χρόνια, προσφέρουμε 85 υποτροφίες.

Δηλώστε συμμετοχή

 

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη, υποστηρίζοντας ενεργά την ιδέα της αριστείας, προσφέρει 85 υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, για το σχολικό έτος 2019-20.

 

Α) Διαγωνισμός ακαδημαϊκών υποτροφιών Αριστείας

 

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη διοργανώνει Διαγωνισμό για τη χορήγηση 68 ακαδημαϊκών υποτροφιών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, στις εγκαταστάσεις της, στη Χριστούπολη Σπάτων. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://eepurl.com/gd2mzv,  μέχρι και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019. Το τέλος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 20 € και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου μαζί με την υποβολή της αίτησης.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό 210-66.85.600 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ypotrofies@ziridis.gr.

 

1. Διαγωνισμός Υποτροφιών Νέας Γενιάς Ζηρίδη για το Νηπιαγωγείο

 

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη προσφέρει 17 υποτροφίες (διάρκειας ενός έτους) για μαθητές/τριες, που έχουν γεννηθεί το 2014 και θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2019-20.

Οι υποτροφίες καλύπτουν:

* Έκπτωση 100% του κόστους των διδάκτρων για τους 2 πρώτους μαθητές/τριες του διαγωνισμού που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2019-2020

* Έκπτωση 50% του κόστους των διδάκτρων για τους 5 επόμενους μαθητές/τριες του διαγωνισμού που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2019-2020

* Έκπτωση 25% του κόστους των διδάκτρων για τους επόμενους 10 μαθητές/τριες του διαγωνισμού που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2019-2020

Σημείωση: Στις παραπάνω εκπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία.

- Υποψήφιοι για τον διαγωνισμό

Όλοι οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο Νηπιαγωγείο και έχουν γεννηθεί το 2014.

- Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με συνέντευξη των μαθητών/τριών και συνεκτίμηση πολλαπλών δεξιοτήτων (κατανόηση προφορικού λόγου, γραφοκινητικές και μαθηματικές δεξιότητες), ενώπιον ειδικής επιτροπής εκπαιδευτικών, την Κυριακή 14 Απριλίου 2019. Η ώρα προσέλευσης των μαθητών/τριών θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 

2. Διαγωνισμός Υποτροφιών Νέας Γενιάς Ζηρίδη για την Α΄ Δημοτικού

 

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη προσφέρει 17 υποτροφίες για μαθητές/τριες, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού το σχολικό έτος 2019-20.

Οι υποτροφίες καλύπτουν:

* Έκπτωση 100% του κόστους των διδάκτρων για τους 2 πρώτους μαθητές/τριες του διαγωνισμού που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού το σχολικό έτος 2019-2020

* Έκπτωση 50% του κόστους των διδάκτρων για τους επόμενους 5 μαθητές/τριες του διαγωνισμού που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού το σχολικό έτος 2019-2020

* Έκπτωση 25% του κόστους των διδάκτρων για τους επόμενους 10 μαθητές/τριες του διαγωνισμού που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού το σχολικό έτος 2019-2020

Σημείωση: Στις παραπάνω εκπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία.

-Υποψήφιοι για τον διαγωνισμό

Όλοι οι μαθητές/τριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στο Νηπιαγωγείο της ΝΓΖ και στα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας.

- Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με συνέντευξη των μαθητών/τριών και συνεκτίμηση πολλαπλών δεξιοτήτων (κατανόηση προφορικού λόγου, γραφοκινητικές και μαθηματικές δεξιότητες), ενώπιον ειδικής επιτροπής εκπαιδευτικών, την Κυριακή 14 Απριλίου 2019. Η ώρα προσέλευσης των μαθητών/τριών θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό.

- Ανανέωση της υποτροφίας για τους επιτυχόντες

Οι υποτροφίες χορηγούνται για τις τρεις πρώτες τάξεις της βαθμίδας του Δημοτικού (Α΄ έως και Γ΄ τάξη) και ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής ή η μαθήτρια θα επιτυγχάνει βαθμολογία άριστα σε κάθε ένα μάθημα. Ο μαθητής-υπότροφος δεν θα πρέπει να βαρύνεται με κανένα πειθαρχικό στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

3. Διαγωνισμός Ακαδημαϊκών Υποτροφιών Νέας Γενιάς Ζηρίδη, για την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου

 

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη προσφέρει συνολικά 34 υποτροφίες για μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου, το σχολικό έτος 2019-20.

- Οι υποτροφίες

Οι παραπάνω υποτροφίες κατανέμονται: 17 για μαθητές/τριες που φοιτούν στην Στ΄ Δημοτικού και 17 για μαθητές/τριες που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2018-19.

Οι υποτροφίες καλύπτουν:

* Έκπτωση 100% του κόστους των διδάκτρων για τους 2 πρώτους μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και τους 2 πρώτους μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2019-20.

* Έκπτωση 50% του κόστους των διδάκτρων για τους επόμενους 5 μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και τους επόμενους 5 μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2019-20.

* Έκπτωση 25% του κόστους των διδάκτρων για τους επόμενους 10 μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και τους επόμενους 10 μαθητές/τριες του διαγωνισμού, που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2019-20.

Σημείωση: Στις παραπάνω εκπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία.

-Υποψήφιοι για τον διαγωνισμό

Είναι όλοι οι μαθητές/τριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού και στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου του σχολείου μας αλλά και όλων των άλλων σχολείων της χώρας.

Ο Διαγωνισμός εισαγωγής

- Χρόνος, διάρκεια και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 και ώρα 11:30-14:00, στις εγκαταστάσεις της Νέας Γενιάς Ζηρίδη. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο υποχρεωτικά μία ώρα νωρίτερα, ήτοι στις 10.30 π.μ.

- Θέματα

Τα θέματα του διαγωνισμού θα διαμορφωθούν από ειδική επιτροπή εκπαιδευτικών. Η ίδια επιτροπή θα εποπτεύσει τον διαγωνισμό, τη διόρθωση των γραπτών και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

- Τα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι:

Μαθητές Στ΄ Δημοτικού Μαθητές Γ΄ Γυμνασίου

Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά Μαθηματικά

Αγγλικά Αγγλικά

- Τα ζητούμενα του διαγωνισμού

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και την Αγγλική Γλώσσα. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας 2,5 ω-ρών (11.30-14.00). Ειδικότερα:

α) Για την Α΄ Γυμνασίου

* Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών: στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

* Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνοντας αιτιο-λογήσεις και μαθηματικούς συλλογισμούς.

* Στην Αγγλική Γλώσσα ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και παραγωγή κειμένου στα Αγγλικά (επίπεδο Pre-FCE – B1).

β) Για την Α΄ Λυκείου

* Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κ.λπ.), καθώς και οι ικανότη-τες στην παραγωγή γραπτού λόγου.

* Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημά-των, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.

* Στην Αγγλική Γλώσσα ελέγχονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και παραγωγή κειμένου στα Αγγλικά (επίπεδο FCE – B2).

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο αρκούν για την επιτυχή συμμετοχή τους στην εισαγωγική εξέταση.

- Ανανέωση της υποτροφίας για τους επιτυχόντες

Οι μαθητές/τριες υπότροφοι της Α΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την υποτροφία τους για τις επόμενες τάξεις της βαθμίδας, Γυμνάσιο και Λύκειο αντίστοιχα. Οι μαθητές υπότροφοι του Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ανανέωση της υποτροφίας τους, για τα επόμενα τρία χρόνια φοίτησης στο Λύκειο, με την εκ νέου συμμετοχή τους στον διαγωνισμό υπο-τροφιών για την Α΄ Λυκείου.

Προϋποθέσεις για την ανανέωση των υποτροφιών εντός βαθμίδας είναι:

* Ο μαθητής ή η μαθήτρια να συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 18,5 (άριστα) στις επόμενες τάξεις του Γυμνασίου και τουλάχιστον 18,1 (άριστα) του Λυκείου. Οι επιδόσεις των μαθητών/τριών που θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για την ανανέωση των υποτροφιών προκύπτουν από τον συνυπολογισμό του προαγωγικού βαθμού σε ποσοστό 60% και της βαθμολογίας που προκύπτει από τις σταθμιστικές/επαναληπτικές εξετάσεις Α + Β περιόδου, σε ποσοστό 40%.

* Ο μαθητής-υπότροφος οφείλει να συμμετέχει στις αντιπροσωπευτικές ομάδες, στους μαθητικούς διαγωνισμούς και τις δραστηριότητες που του προτείνονται από το σχολείο.

* Ο μαθητής-υπότροφος δεν θα πρέπει να βαρύνεται με κανένα πειθαρχικό στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Κατάσταση των ονομάτων των επιτυχόντων στον διαγωνισμό υποτροφιών θα αναρτηθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών, στην είσοδο των βαθμίδων φοίτησης του Σχολείου. Επίσης στους γονείς των συμμετεχόντων θα γνωστοποιηθούν οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών.

 

Β) Πρόγραμμα αθλητικών υποτροφιών με υποβολή φακέλου (Portfolio)

 

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη υποστηρίζοντας ενεργά και επιβραβεύοντας τις κλίσεις και τα χαρίσματα των μαθητών, προσφέρει 17 αθλητικές υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στο Δημοτι-κό, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες χορηγούνται με υποβολή φακέλου και συνέντευξη, απευθύνονται σε χαρισματικούς μαθητές με ξεχωριστές αθλητικές επιδόσεις και καλύπτουν έκπτωση έως το 35% του κόστους των διδάκτρων.

Στον φάκελο θα ληφθούν υπόψη:

* Αθλητικές επιδόσεις και διακρίσεις

* Ακαδημαϊκή επίδοση

* Διαγωγή

* Συστάσεις από εκπαιδευτικούς του σχολείου προέλευσης και προπονητές

* Κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια

Σημείωση: Στις παραπάνω εκπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό 210-66.85.600 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ypotrofies@ziridis.gr.

Υποψήφιοι για τον διαγωνισμό

Είναι όλοι οι μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και το Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

- Διαδικασία

* Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://eepurl.com/gd2mzv, μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Απριλίου.

* Το τέλος συμμετοχής για την υποβολή φακέλου είναι 20 € και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του σχολείου μαζί με την υποβολή της αίτησης.

* Ο φάκελος του υποψηφίου κατατίθεται στο Γραφείο Νέων Γονέων μέχρι τη Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019.

* Την ημέρα της κατάθεσης του φακέλου ορίζεται η ημερομηνία της συνέντευξης, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γονέων/Parent Care (τηλ. 210 6685820 / e-mail: ypotrofies@ziridis.gr).

* Η συνέντευξη και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον υποψήφιο ολοκληρώνεται μέσα σε 15 ημέρες από την κατάθεση του φακέλου.

* Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου.

- Ανανέωση της υποτροφίας για τους επιτυχόντες

Οι μαθητές/τριες υπότροφοι έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την υποτροφία τους για τα επόμενα δύο χρόνια φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο θα καταθέτουν φάκελο υποψηφίου, όπου θα πιστοποιείται η βελτίωση του ενδιαφερόμενου σε σχέση με τον αρχικό φάκελο.

Ο μαθητής-υπότροφος οφείλει να συμμετέχει στις αντιπροσωπευτικές ομάδες, στους μαθητικούς διαγωνισμούς και τις δραστηριότητες που του προτείνονται από το σχολείο.

Ο μαθητής-υπότροφος δεν θα πρέπει να βαρύνεται με κανένα πειθαρχικό στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο διαγωνισμός θα δώσει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν οι καλύτεροι ανάμεσα στους καλύτερους!