ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Στο σχολείο μας προκηρύσσονται από τον κλάδο των Φιλολόγων τρεις διαγωνισμοί.

Διαγωνισμός Πολυτροπικού Διηγήματος (για μαθητές Γυμνασίου)    

Διαγωνισμός Γλώσσας-Ετυμολογίας-Ορθογραφίας (για μαθητές Γυμνασίου)    

Διαγωνισμός Ιστορίας (για μαθητές Γυμνασίου και Α’ και Β’ Λυκείου)  

Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να συμμετάσχουν σε όσους περισσότερους διαγωνισμούς επιθυμούν, σε μια προσπάθεια να εδραιώσουν πνεύμα ευγενούς άμιλλας μέσα από την έρευνα, τη μελέτη και τη διαφορετική προσέγγιση αντικειμένων που διδάσκονται στην τάξη.

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

  • Διηγήματος: Κ. Κυριακουλέα, Ν. Μερκούρη
  • Γλώσσας-Ετυμολογίας-Ορθογραφίας: Β. Κουκλάδα, Μ. Μπουφίδου
  • Ιστορίας: Α. Κλάδου, Φ. Πίκουλα, Α. Φωτεινού