ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ DSD, ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Απονομή διπλωμάτων DSD στη Γερμανική Πρεσβεία. Oι μαθητές μας με τους καθηγητές γερμανικών: Ιωάννα Εξάρχου, Υπεύθυνη του Τμήματος, Τζένη Σκούρα, Αμβροσία Λουκοπούλου.