ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Με αφορμή το Πάσχα, κατασκευάσαμε εναν πίνακα όπου τα παιδιά μαθαίνουν μαθηματικά απαριθμόντας τις τελείες πάνω στο μισό αυγό και αντιστοιχίζοντάς τες με το σωστό νούμερο του άλλου μισού. Παράλληλα εξελίσσουν τη γραφή τους αντιγράφοντας το όνομα τους ή και ζωγραφίζοντας στον μαυροπίνακα!