ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ!

Χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ 2017 (Θεσσαλονίκη, 7-8 Απριλίου 2017) για τη μαθήτρια του Γυμνασίου Μαλαματένια Καραγιάννη!

Μπράβο, Μαλαματένια! Πάντα να ανταμείβονται οι κόποι σου.