KEΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ- ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Tα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι σε θέση να μάθουν, αλλά συχνά χρειάζονται ειδική βοήθεια. 

Ορισμός της δυσλεξίας

Με απλά λόγια, είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία στην επεξεργασία του λόγου που εκδηλώνεται κυρίως στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία. Έτσι, τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση και τη γραφή, που δεν δικαιολογείται από την ηλικία, τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και το νοητικό επίπεδο τους.

Στο τέλος της Δευτέρας Δημοτικού ο μηχανισμός της γραφής και της ανάγνωσης ολοκληρώνεται. Έτσι,  αν ένα παιδί συνεχίζει να έχει δυσκολίες μετά από τη Δευτέρα Δημοτικού, τότε μπορούμε να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο για κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία.

Αίτια

Η δυσλεξία δεν είναι μια δυσκολία που μπορεί να προκύψει ξαφνικά. Έρευνες δείχνουν ότι έχει βιολογική βάση και μπορεί να είναι κληρονομική. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι δυσκολίες αυτές απορρέουν από κακή διδασκαλία, ψυχολογικά προβλήματα, ή από διάφορα περιβαλλοντικά αίτια.

Κοινά Χαρακτηριστικά

Οι περισσότεροι μαθητές με δυσλεξία παρουσιάζουν κάποια από τα ακόλουθα γνωρίσματα και συμπεριφορές. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να ποικίλουν στο χρόνο.

Χαρακτηριστικά στη γραφή και την ορθογραφία:

 • Μπερδεύει τα ακουστικά όμοια φωνήματα, π.χ. δ-β, δ-θ, γ-χ, φ-β, καθώς και τα οπτικά όμοια γράμματα, π.χ. β-θ, π-τ, α-ο (σκοτάβι αντί για σκοτάδι).
 • Παραλείπει γράμματα στις λέξεις (χμα αντί χώμα ή ποτα αντί πόρτα).
 • Προσθέτει γράμματα που δεν χρειάζονται στις λέξεις.
 • Αντιστρέφει τη σειρά των γραμμάτων σε μια λέξη.
 • Έχει ασυνέπεια στην ορθογραφία μιας λέξης, ακόμα και μέσα στην ίδια σελίδα.
 • Κάνει κακή χρήση των γραμμών και των περιθωρίων.
 • Γράφει αργά.
 • Χωρίζει ή ενώνει λέξεις που δεν πρέπει, δεν τηρεί αποστάσεις ανάμεσα σε λέξεις (το δωμάτιόμου, καλο καίρι)
 • Χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα μέσα στην λέξη και όχι στην αρχή της (άνεΜος).

Χαρακτηριστικά στην ανάγνωση:

 • Διαβάζει αργά, με δισταγμό, συλλαβίζοντας και η ανάγνωσή του δεν έχει ροή.
 • «Μαντεύει», αφού διαβάσει πρώτα ένα μέρος της λέξης, π.χ. καλοκαιρινός αντί για καλοκαίρι.
 • Δυσκολεύεται στην ανάγνωση λέξεων που μοιάζουν οπτικά, π.χ. βάρος αντί για φάρος.
 • Δυσκολεύεται στις πιο απαιτητικές  λέξεις, π.χ. λέξεις που περιέχουν συμπλέγματα ή δίψηφα σύμφωνα.
 • Κάνει πολλές επαναλήψεις, προσπαθώντας να μείνει στο θέμα.
 • Χάνει πολλές φορές τη σειρά στο βιβλίο, την ώρα που διαβάζει.
 • Δυσκολεύεται να γυρίσει από το τέλος της μιας γραμμής στην αρχή της επόμενης.
 • Η αποκωδικοποίηση του κειμένου παίρνει πολύ χρόνο και ενέργεια, έτσι δεν έχει καλή κατανόηση αυτών που διαβάζει.
 • Δεν σταματάει στην τελεία και στο κόμμα.

Δυσκολίες που ενδεχομένως συνυπάρχουν με τη δυσλεξία:

 • Αδυναμία συγκέντρωσης- διάσπαση προσοχής.
 • Συναισθηματικές δυσκολίες- απόσυρση.
 • Αδιαφορία για τη σχολική επίδοση.
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση ή/και νευρικότητα, η οποία προκύπτει από το αίσθημα σχολικής αποτυχίας.
 • Αυξημένη κόπωση, λόγω της υπερβολικής προσπάθειας στη γραφή και την ανάγνωση.

θεραπεύεται η δυσλεξία;

Η δυσλεξία εξακολουθεί να υφίσταται και κατά την ενηλικίωση. Όμως, η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική καθώς με το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, βελτιώνονται κατά πολύ οι σχετικές μαθησιακές δεξιότητες του παιδιού. Έτσι, τα παιδιά εμπλέκονται καλύτερα στη μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας  παράλληλα τους τομείς που τους δυσκολεύουν.

Άντζελα Στολτίδη

Ειδική Παιδαγωγός

Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού

 

Αποτέλεσμα εικόνας για δυσλεξία