Μαθαίνοντας με το iPad

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη έχει ενσωματώσει με επιτυχία το iPad, σαν ψηφιακό εργαλείο, στην εκπαιδευτική διαδικασία, εμπλουτίζοντας την καθημερινή μαθησιακή εμπειρία και συμβάλλοντας στον δημιουργικό τρόπο μάθησης. Στην εκδήλωση «Μαθαίνοντας με το iPad» της iSquare, οι εκπαιδευτικοί μας Κ. Σοφιανού, Β. Αρβανίτη, Κ. Μαργέτη και οι μαθήτριες Σ. Σαρρή και Β. Μαστοράκη της Στ’ τάξης, παρουσίασαν workshop με δημιουργικές εφαρμογές μέσω iPad. Επίσης, ο εκπαιδευτικός Δ. Σωτηρόπουλος, Συντονιστής της Ομάδας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ο.Ψ.Ε.Τ.) της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, στην αντίστοιχη εκδήλωση στην Κύπρο, παρουσίασε τα «εργαλεία για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή στο 1:1 iPad σχολικό οικοσύστημα», που εφαρμόζεται στο σχολείο.