Μαθητικές Εκλογές (Γ)

Μαθητικές Εκλογές

Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου οι μαθητές των τάξεων Γ΄- ΣΤ΄ πραγματοποίησαν τις μαθητικές εκλογές  του Σχολείου μας. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης συμμετείχαν για πρώτη φορά στις εκλογές και ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτούς. Για το λόγο αυτό, πριν θέσουν οι μαθητές υποψηφιότητα, έγινε συζήτηση μέσα στην τάξη, ώστε να γίνει αντιληπτός ο ρόλος των Μαθητικών Κοινοτήτων στο σχολείο αλλά και να κατανοήσουν  ότι όλοι ανεξαιρέτως έχουν το δικαίωμα του «Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι». Επιπλέον, να αναλογιστούν τις ευθύνες που θα χρειαστεί να αναλάβουν σε περίπτωση που εκλεγούν. Μέσα από τη συζήτηση, έγινε κατανοητό ότι οι εκλογές έχουν ως στόχο την ανάδειξη των πιο ικανών και όχι των φίλων.  Την ημέρα των εκλογών οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την εκλογική διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τον κανόνα (προεκλογική αναμέτρηση, παρουσία εφορευτικής επιτροπής, ψηφοδέλτια, κάλπη, διαδικασία καταμέτρησης).