Μαθητικό Θερινό Σχολείο Θετικών Επιστημών 

To σχολείο μας συμμετείχε στο Θερινό Σχολείο που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 4-6 Σεπτεμβρίου, στην Αίγινα. Η μαθήτρια Ανέλια Βάκρινου σε συνεργασία με την καθηγήτρια Φυσικής κ. Σιώτου παρουσιάζοντας την εργασία με τίτλο "Πειράματα στον Αρκτικό Κύκλο".

Στόχος του Θερινού σχολείου, είναι οι μαθητές να μελετούν και να αξιολογούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση, την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο καθώς και τις έννοιες που τις περιέχουν, να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες σε συνεργασία με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων.