ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Περιορισμένος αριθμός θέσεων στα νέα τμήματα, για Α' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου & Α' Λυκείου, που δημιουργήθηκαν λόγω μεγάλης ζήτησης.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 6685 600 και στο email: Admissions.Office@ziridis.gr

«85 χρόνια διαπλάθουμε τους ηγέτες του αύριο, τους πολίτες του κόσμου».