ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Το σχολείο μας έχει συνεργασία με τα Universities of Bradford, Salford, Bristol, Plymouth. Tην Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, Dr.K.Fitzpatrick & Anna Wuttke, μίλησαν στους μαθητές της Β' & Γ' Λυκείου, για τις σπουδές σε αυτά τα πανεπιστήμια, τα ωφέλη, τις διαφορές τους και έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες στους μαθητές μας. Ακολούθησε συνάντηση, με την Πρόεδρο, Κατερίνα Ζηρίδη, στο γραφείο της. Οργάνωση: Ηλίας Κοντόπουλος