ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ