ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ & ΕΚΠΑ

Θερμά Συγχαρητήρια στις καθηγήτριές μας, Άλκηστη Πατρινέλη και Λίνα Χάχαλη, για την πρωτοβουλία τους να συνάψουν συνεργασία ανάμεσα στο Σχολείο μας και το Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ.
Η συνεργασία αυτή καθιστά το Σχολείο μας πρωτοπόρο, καθώς είμαστε το πρώτο και μοναδικό αυτή τη στιγμή ιδιωτικό σχολείο, που συνεργάζεται με το τμήμα αυτό.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας δίνεται η ευκαιρία στους προπτυχιακούς μαθητές του Μαθηματικού Τμήματος να βιώσουν την εκπαιδευτική – παιδαγωγική εμπειρία μέσα στην τάξη, σε ένα σχολείο με όραμα και ιστορία.

Παράλληλα, νιώθουμε περήφανοι ως σχολείο, που η συμβολή μας στην εκπαίδευση δεν τελειώνει με την αποφοίτηση των μαθητών μας από το Λύκειο, αλλά συνεχίζεται και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ας φροντίσουμε όλοι ώστε το σχολείο μας να παραμείνει πρωτοπόρο σε θέματα Αριστείας!