ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζητάμε Οικονομολόγο για να διδάξει στο Λύκειο. Με άριστη γνώση αγγλικών, ικανός-ή  για δίγλωσση διδασκαλία, να έχει εμπειρία. 
Παρακαλούμε αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο email ziridis@ziridis.gr, με την ένδειξη «Οικ.Λυκ.»