Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το πρόγραμμα του επαγγελματικού προσανατολισμού στο Δημοτικό στοχεύει στην ανίχνευση και καταγραφή των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών.  Μέσα από την επαφή με επιτυχημένους επαγγελματίες αλλά και επιλεγμένες επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, επιδιώκει να αναδείξει τα πρώτα δείγματα αυτών των προτιμήσεων.

Σ’ αυτή την προσπάθεια πολύτιμο υλικό προσφέρει η εφαρμογή του προγράμματος των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης σε συνδυασμό με το ερωτηματολόγιο MIDAS TEST.  Η επανάληψη του Test σε τακτά χρονικά διαστήματα μας δίνει την κλιμάκωση των προτιμήσεων-κλίσεων των μαθητών  στη δεδομένη χρονική περίοδο.

Στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, πραγματοποιoύνται παρουσιάσεις επαγγελμάτων στους μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού.