Η Βιβλιοθήκη μας

Η σχολική βιβλιοθήκη είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της σχολικής κοινότητας και ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία. Λειτουργεί ως μέσο εξοικείωσης των μαθητών με τη διαδικασία ενεργούς αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και σημαντικών δεξιοτήτων για τους πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία. Αποτελεί χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας.

Η βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτηρίων Νέα Γενιά Ζηρίδη βρίσκεται στο 1ο επίπεδο της βαθμίδας του Λυκείου.  Εκτός από την κύρια συλλογή έχει ξεχωριστό πληροφοριακό και παιδικό τμήμα και το υλικό της ανέρχεται σε πάνω από 15.000 τίτλους, που αποτελείται κυρίως από:

 • Βιβλία (ελληνικά και ξενόγλωσσα)
 • Περιοδικά (ελληνικά και ξενόγλωσσα)
 • Συγγράμματα του διδακτικού προσωπικού του σχολείου
 • Οπτικοακουστικό υλικό
 • Πληροφοριακό υλικό
 • Αρχειακό υλικό
 • Εκδόσεις Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β)
 • Εκδόσεις Νέας Γενιάς Ζηρίδη

Οι συλλογές της καλύπτουν κυρίως θέματα: 

 • Λογοτεχνίας (Παιδικής, εφηβικής και ενηλίκων)
 • Κοινωνικών Επιστημών (Διδακτικής – Εκπαίδευσης  κτλ)
 • Φυσικών επιστημών
 • Μάρκετινγκ – Δημόσιες Σχέσεις
 • Τέχνης
 • Ιστορίας – Γεωγραφίας
 • Φιλοσοφίας – Ψυχολογίας

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, διδακτικό/διοικητικό προσωπικό, γονείς)  μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους κάρτα μέλους. Το Σύστημα Αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης είναι το ΑΒΕΚΤ 5.6 του ΕΚΤ. Ο μέγιστος αριθμός δανειζόμενου υλικού για μαθητές ανέρχεται σε 3 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα δύο ανανεώσεων και για τους υπόλοιπους χρήστες 5 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα δύο ανανεώσεων.

Η επεξεργασία, καταλογογράφηση (αγγλοαμερικανικοί κανόνες ΑΑCR2), θεματική ευρετηρίαση (Εθνική Βιβλιοθήκη) και ταξινόμηση (Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey) του  υλικού της βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Η εξοικείωση των μαθητών με την βιβλιοθήκη μέσω προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας τους καθιστά ικανούς χρήστες και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργία της.  

Στην βιβλιοθήκη των Εκπαιδευτήριων Νέα Γενιά Ζηρίδη παίζουμε με τα χρώματα…

Για την καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση των μαθητών μας με την αναζήτηση των βιβλίων στο ράφι, τα θέματα και οι συλλογές  του  υλικό της βιβλιοθήκης ξεχωρίζουν, όχι μόνο με την τοποθέτηση βάση της ταξινόμησης του Dewey που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη αλλά και με βάση το χρώμα!

Μπλε επισήμανση για την συλλογή της εκπαίδευσης.

Πράσινη για την συλλογή των φυσικών επιστημών.

Πορτοκαλί για την συλλογή Ιστορία – Γεωγραφία.

Όλο το παιδικό τμήμα με κίτρινη επισήμανση!

Στο πλαίσιο προγράμματος πληροφοριακής παιδείας για τους μαθητές του Δημοτικού σχεδιάστηκαν οι κανόνες του μικρού αναγνώστη που κοσμούν το παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης.

 

Ωράριο λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 14:45

Επικοινωνία : 210-6685708, library@ziridis.gr