Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού

Υποστηρίζοντας γονείς και μαθητές

 

 

Στόχος του Κέντρου Ανάπτυξης Παιδιού είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης, αξιολόγησης και παρέμβασης τόσο των μαθησιακών, όσο και των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών, σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους, καθώς και η βελτίωση της σχολικής προσαρμογής των μαθητών.

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, λειτουργούν στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας για την αξιολόγηση και διάγνωση, με περαιτέρω στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης.

 

Στο πλαίσιο του Κέντρου Ανάπτυξης Παιδιού παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

 

• Αξιολόγηση μαθησιακών και

  ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών

• Μαθησιακή παρέμβαση

• Λογοθεραπεία

• Εργοθεραπεία

• Συμβουλευτική εφήβων

• Συμβουλευτική γονέων

• Ομάδες παιδιών και εφήβων

• Ενημερωτικές ομιλίες και  συζητήσεις με γονείς

• Ημερίδες - διαλέξεις

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών