Υπηρεσίες ΚΑΠ

Το ΚΑΠ παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και παρέμβασης στο μαθησιακό και τον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους. Οι υπηρεσίες αυτές, που παρέχονται σε πρωινή, καθημερινή βάση, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, είναι οι παρακάτω.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ σε Ατομικό Επίπεδο

Αξιολόγηση, διάγνωση και παρέμβαση στους παρακάτω τομείς:

 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες
 • Δυσκολίες λόγου-ομιλίας
 • Διαταραχές επικοινωνίας
 • Δυσκολίες στη λεπτή και την αδρή κίνηση
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς (π.χ. υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής)
 • Αναπτυξιακές δυσκολίες
 • Ατομική συμβουλευτική και υποστήριξη

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ σε Ομαδικό Επίπεδο

Προγράμματα πρόληψης. Αναφέρονται ενδεικτικά:

 1. Η Διαφορετικότητα είναι σημαντική
 2. Επίλυση συγκρούσεων
 3. Πρόγραμμα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης
 4. Τεχνικές Μελέτης
 5. Διαχείριση άγχους

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Ατομική συμβουλευτική (π.χ. γονεϊκοί χειρισμοί, διαζύγιο, πένθος)

Ομαδικές συναντήσεις-συζητήσεις με τους γονείς. Αναφέρονται ενδεικτικά:

 1. Ανεξάρτητα παιδιά, ανεξάρτητη μελέτη
 2. TV, Ύπνος και Φαΐ: Όχι πια δάκρυα
 3. Ρόλοι και όρια στην οικογένεια
 4. Σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 5. Το παιδί και το διαδίκτυο
 6. Βοηθώντας τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν συναισθήματα
 7. Παιδί, καταναλωτισμός και όρια
 8. Μεγάλες αλλαγές στην οικογένεια και πώς αντιμετωπίζονται (π.χ. ερχομός άλλου παιδιού, χωρισμός, θάνατος)

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ατομική συμβουλευτική

Ομαδικές επιμορφώσεις – σεμινάρια. Αναφέρονται ενδεικτικά:

 1. Μοντέλο παρέμβασης για την αντιμετώπιση μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη
 2. Η φιλία στην παιδική ηλικία-Κοινωνιόγραμμα
 3. Διαχείριση συγκρούσεων από τον εκπαιδευτικό
 4. Εκφοβισμός στο σχολικό πλαίσιο
 5. Μαθησιακές Δυσκολίες
 6. Διαταραχή της Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας- Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις
 7. Αναπτυξιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 8. Προγράμματα πρόληψης εξαρτήσεων από το ΚΕΘΕΑ

Σχετικα Νεα

KEΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ- ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Tα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι σε θέση να μάθουν, αλλά συχνά χρειάζονται ειδική βοήθεια. 

Ορισμός της δυσλεξίας

To ΚΑΠ και οι γλωσσικές ομάδες στο Νηπιαγωγείο 

To Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού (ΚΑΠ)  και οι γλωσσικές ομάδες, ξεκίνησαν, για το ΝΒ και ΝΑ του νηπιαγωγείου. 
- Μαθαίνουμε τα ονόματά μας παίζοντας και ακολουθώντας τους κανόνες