Προγράμματα από το ΚΑΠ

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Το περιεχόμενο της κάθε συνάντησης περιλαμβάνει:

1η Συνάντηση: Γνωριμία και Στόχοι Ομάδας

Στη συνάντηση αυτή τα μέλη της ομάδας θα γνωριστούν μεταξύ τους. Θα θεσπιστούν οι στόχοι και οι κανόνες που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν το σκοπό των συναντήσεων. Για την επίτευξη των παραπάνω, θα γίνουν παιχνίδια και ανάλογες δραστηριότητες.

2η Συνάντηση: Γνωρίζω τον εαυτό μου και αναπτύσσω την αυτοεκτίμησή μου

Μέσα από παιχνίδια ρόλων και βιωματικές ασκήσεις, στη συνάντηση αυτή τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αναπτύξουν μια θετική εικόνα γι’ αυτόν, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διαφορετικότητας.

3η Συνάντηση: Αναγνωρίζω και εκφράζω τα συναισθήματά μου

Στη συνάντηση αυτή, μέσα από παιχνίδια ρόλων και ζωγραφική, τα παιδιά θα μάθουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

4η & 5η Συνάντηση: Διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου

Σε αυτές τις συναντήσεις, μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ιστορίες, ομαδικά παιχνίδια και συζητήσεις, τα παιδιά θα γνωρίσουν λειτουργικούς τρόπους για να διαχειρίζονται συναισθήματα, όπως χαρά, άγχος, ζήλεια, θυμός και ντροπή. Επιπλέον, θα μπουν στη διαδικασία να καταλαβαίνουν πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος, αναπτύσσοντας με τον τρόπο αυτό ενσυναίσθηση.

6η Συνάντηση: Δεξιότητες επικοινωνίας- Επίπεδο 1

Στη συνάντηση αυτή τα μέλη της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας. Μέσα από οπτικοακουστικά μέσα και παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά θα μάθουν πώς να συστήνονται, να ακούν τους άλλους (ενεργητική ακρόαση) και να δείχνουν σεβασμό και ευαισθησία.

7η Συνάντηση: Δεξιότητες επικοινωνίας- Επίπεδο 2

Στη συνάντηση αυτή τα παιδιά θα εξασκηθούν σε πιο σύνθετες δεξιότητες επικοινωνίας, όπως να μπορούν να ξεκινούν, να διατηρούν αλλά και να ολοκληρώνουν μια συζήτηση. Επίσης, θα εξοικειωθούν με το πώς να συμμετέχουν σε μια συζήτηση, πώς να ζητούν βοήθεια ή πώς να κάνουν ερωτήσεις με τον κατάλληλο τρόπο.

8η Συνάντηση: Διαχειρίζομαι δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις

Η ομάδα στη συνάντηση αυτή, θα διδαχθεί πώς να διαχειρίζεται με την κατάλληλη συμπεριφορά δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις όπως η ήττα, η αποτυχία, η απόρριψη, η κοροϊδία και η αμηχανία. Με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων και παιχνίδια σεναρίων, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις στην καθημερινότητά τους.

9η Συνάντηση: Επιλύω συγκρούσεις

Η συνάντηση αυτή σχετίζεται με την καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας που θα βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας να επιλύουν με τον κατάλληλο τρόπο πιθανές συγκρούσεις. Δραστηριότητες όπως παιχνίδια ρόλων, προβολή βίντεο, συνεργατικά παιχνίδια κ.α. θα δώσουν στα παιδιά την δυνατότητα να αναγνωρίζουν ένα πρόβλημα, να παράγουν εναλλακτικές λύσεις, να επιλέγουν την καταλληλότερη, να την εφαρμόζουν και να αξιολογούν τις συνέπειες της.

10η Συνάντηση: Κλείσιμο Ομάδας και Αξιολόγηση του προγράμματος

Στην τελευταία συνάντηση, τα παιδιά θα εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα και θα μοιραστούν τις εμπειρίες που αποκόμισαν από όλες τις συναντήσεις. Επίσης, θα αναγνωρίσουν και θα γιορτάσουν, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, τα επιτεύγματά τους.

Οι ομάδες αποτελούνται από 8-10 παιδιά και συντονίζονται από 2 ειδικούς θεραπευτές. Τα πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις και πραγματοποιείται στο χώρο του σχολείου. 

Σχετικα Νεα

KEΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ- ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Tα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι σε θέση να μάθουν, αλλά συχνά χρειάζονται ειδική βοήθεια. 

Ορισμός της δυσλεξίας

To ΚΑΠ και οι γλωσσικές ομάδες στο Νηπιαγωγείο 

To Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού (ΚΑΠ)  και οι γλωσσικές ομάδες, ξεκίνησαν, για το ΝΒ και ΝΑ του νηπιαγωγείου. 
- Μαθαίνουμε τα ονόματά μας παίζοντας και ακολουθώντας τους κανόνες