Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδας

Η βοήθεια δεν έχει σύνορα, ούτε κάνει διακρίσεις!

Όλο το σχολείο συγκέντρωσε χρήματα προκειμένου εκπρόσωποι μαθητών από κάθε τάξη να αγοράσουν τρόφιμα για τους ανθρώπους, κάθε ηλικίας και κάθε εθνικότητας, που τα έχουν ανάγκη στην εποχή μας. Σε συνέχεια τα παραδώσαμε σε εκπρόσωπο της «Τράπεζας Τροφίμων Ελλάδας», προκειμένου να τα μοιράσει σε ιδρύματα της χώρας.