Προγράμματα

Μερικά από τα προγράμματα του Student Care είναι:

 

• Μαθητές μοναδικοί: Συνθέτουν και παρουσιάζουν τον προσωπικό φάκελο ενδοσχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους. Παρουσιάζουν τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα τους.

• Μαθητές διαμεσολαβητές: Επιλύουν συγκρούσεις μεταξύ των συμμαθητών τους και τους βοηθούν να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.

• Μαθητές befrienders: Βοηθούν στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με συμμαθητές τους.

• Μαθητές με στόχους: Θέτουν στόχους και αξιολογούν την πρόοδο και την εξέλιξή τους.

•Μαθητές συνεργάτες: Γίνονται για λίγο «επαγγελματίες», παρέχουν υπηρεσίες και αποκομίζουν εμπειρίες σε χώρους εντός και εκτός σχολείου.