Μαθητές - Διαμεσολαβητές

Πρόγραμμα  επίλυσης συγκρούσεων

Στόχος του προγράμματος «επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης» του Student Care είναι η επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών με ειρηνικό τρόπο και η αποτελεσματική διευθέτηση ζητημάτων της καθημερινότητας που απασχολούν τους μαθητές. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών μας στο πρόγραμμα συμβάλλει στη μείωση προβλημάτων βίας και λεκτικών συγκρούσεων που απασχολούν  τη σχολική κοινότητα.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για το πρόγραμμα αυτό, προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν τις πραγματικές εστίες σύγκρουσης, αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Βοηθούν καθοριστικά τους συμμαθητές τους να αναπτύξουν θετικές σχέσεις. Παράλληλα βέβαια, αναπτύσσουν και οι ίδιοι δεξιότητες επικοινωνίας, αλλά και διαπραγμάτευσης, που θα αποδειχθούν πολύτιμες σε  όλες τις εκφάνσεις τους βίου τους κατά τα επόμενα χρόνια.

 

Οι Μαθητές-Διαμεσολαβητές του Γυμνασίου εκπαιδεύουν τους μαθητές του Νηπιαγωγείου για τις αρχές της διαμεσολάβησης