Ξένες Γλώσσες

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της γλωσσομάθειας στο σύγχρονο κόσμο, στη Νέα Γενιά Ζηρίδη, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε οι μαθητές μας να μαθαίνουν αποτελεσματικά ξένες γλώσσες.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών είναι σχεδιασμένο με βάση τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια του Ενιαίου Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι ξένες γλώσσες διδάσκονται από άριστα εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό που επιμορφώνεται σε συνεχή βάση, πολυεπίπεδα, με σύγχρονα μέσα.

 

Οι καθηγητές κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και είναι άριστα ενημερωμένοι σχετικά με τις εξετάσεις γλωσσομάθειας, δεδομένου ότι συμμετέχουν σε αυτές ως μέλη του εξεταστικού σώματος.

 

Η διάρθρωση των τμημάτων είναι προσαρμοσμένη για να επιτρέπει την εκμάθηση της γλώσσας σύμφωνα με τις ανάγκες και το ρυθμό εκμάθησης του κάθε παιδιού.