Τμήμα Αγγλικών

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη, ως Registered Cambridge International School, είναι το μοναδικό ελληνικό σχολείο που εφαρμόζει δίγλωσσο πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Cambridge International Examinations, με αφοσίωση στην ακαδημαϊκή αριστεία και τις καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, τόσο στη μάθηση, όσο και την προετοιμασία των μαθητών για πιστοποιημένα προσόντα διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα

Τα σχολείο  έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εγκαταστάσεις και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και εμπειρία στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Εφαρμόζει και τα 4 επίπεδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Cambridge International Examinations (CIE), προετοιμάζοντας τους μαθητές για όλες τις διεθνείς εξετάσεις, καθώς και αυτές των A Levels.

Οι εξετάσεις Α Levels οδηγούν στην εισαγωγή των μαθητών σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια του εξωτερικού, χωρίς να περιορίζουν τη δυνατότητα εισαγωγής τους στα Ελληνικά πανεπιστήμια, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, ενισχύοντας έτσι το εύρος των επιλογών τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ziridis Bilingual Programme

Ως Cambridge International School, η Νέα Γενιά Ζηρίδη εφαρμόζει το Ziridis Bilingual Programme στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, παρέχοντας στους μαθητές μας τα οφέλη μιας δίγλωσσης εκπαίδευσης μέσα από την διδασκαλία 3 γνωστικών αντικειμένων στα Αγγλικά: Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, μέσα στο εβδομαδιαίο σχολικό τους πρόγραμμα, σε καθημερινή βάση. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στo πλαίσιo του Ziridis Bilingual Programme, ορίζονται και παρέχονται από τον CIE. Η εφαρμογή τους γίνεται με την κατάλληλη καθοδήγηση του οργανισμού, προκειμένου να συνδυαστούν και με το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Διδακτικές Προσεγγίσεις

Το Αγγλικό τμήμα χρησιμοποιεί σύγχρονα βιβλία και εποπτικά μέσα διδασκαλίας (CDs, Multiroms, Διαδραστικούς Πίνακες), ώστε η μάθηση να επιτυγχάνεται μέσα από επικοινωνιακή προσέγγιση και ευχάριστο κλίμα. Επίσης, λειτουργεί εκπαιδευτική πλατφόρμα με επιπρόσθετο υλικό.

Διαπολιτισμικές δραστηριότητες

Το Αγγλικό τμήμα οργανώνει πολλές δραστηριότητες που στόχο έχουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των μαθητών.

Συγκεκριμένα:

 

  • Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια και προγράμματα, όπως το Μοντέλο Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίου (ModelEuropeanParliament) και το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (ModelUnitedNations)
  • Συμμετοχή σε Πανελλήνιους Ρητορικούς Αγώνες (PanhellenicForensicsTournament)
  • Παρουσίαση ατομικών και ομαδικών εργασιών σε power-point με σκοπό την εξάσκηση στο Public Speaking
  • Συμμετοχή την μαθητών της Γ’ Λυκείου στον ενδοσχολικό Διαγωνισμό Ρητορικού Λόγου
  • Συνεργασία μαθητών–καθηγητών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπόνηση διαθεματικών εργασιών (ThinkquestProjects, OracleEducationFoundation)
  • Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων στην Αγγλική Γλώσσα
  • Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων στην Αγγλική Γλώσσα
  • Mini debates πάνω σε επίκαιρα θέματα