Τμήμα Γαλλικών

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη ανήκει στο δίκτυο πιστοποιημένων σχολείων από τη Γαλλική Πρεσβεία με το σήμα: «Oui, je parle français». Κριτήρια της πιστοποίησης είναι ο μεγάλος αριθμός μαθητών που επιλέγουν Γαλλικά και συμμετέχουν στις εξετάσεις,  καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας, που είναι σταθερά υψηλότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο.

 

Το Τμήμα Γαλλικών συνεργάζεται στενά με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και πιο συγκεκριμένα, με το Τμήμα Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης, καθώς και με το Τμήμα Εξετάσεων.

 

Ακαδημαϊκό πρόγραμμα

Στο πρώτο επίπεδο εκμάθησης, ο μαθητής μπορεί να εκφράζεται ικανοποιητικά στο γραπτό και προφορικό λόγο σε καθημερινές καταστάσεις (στοιχειώδης χρήστης – utilisateur élémentaire).

 

Στη συνέχεια, εμπλουτίζοντας και εμβαθύνοντας τις γνώσεις του, ο μαθητής χειρίζεται τη γαλλική γλώσσα σε ποικίλες συνθήκες (επίσημα γράμματα, κατανόηση κειμένων με κοινωνικά θέματα). Σ’ αυτό το στάδιο, ο χρήστης γίνεται ανεξάρτητος (utilisateur indépendant).

 

Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής καλλιεργεί και αναπτύσσει τις τέσσερις δεξιότητες (παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου – γραπτή και ακουστική κατανόηση) υλοποιώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης και του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες,  όπως έχουν διατυπωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

Τα παραπάνω στάδια πιστοποιούνται από τα αντίστοιχα διπλώματα (DELF A1, A2, B1, B2).

 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

Οι διδακτικοί στόχοι υλοποιούνται εφαρμόζοντας ποικίλες μεθόδους βασιζόμενες σε παιχνίδια, ομαδικές και διαθεματικές εργασίες, μελέτη εξωσχολικών βιβλίων, προβολή ταινιών, οι οποίες δίνουν στους μαθητές το έναυσμα να ανακαλύπτουν και μόνοι τους από ποικίλες αυθεντικές πηγές τον πλούτο και τη μουσικότητα της γαλλικής γλώσσας.

 

Επίσης, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως ο διαδραστικός πίνακας και η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ευνοεί την αλληλεπίδραση δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν ότι η γλώσσα είναι εργαλείο επικοινωνίας.

 

Εξωσχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με το γαλλικό πολιτισμό, οργανώνονται εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων, επίσκεψη εκθέσεων και συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως ο Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας, από την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας και το Κέντρο Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, παρουσία των πρέσβεων των γαλλόφωνων χωρών.