Τμήμα Γερμανικών

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη είναι μέλος του δικτύου Γερμανικών Σχολείων Pasch, στο οποίο  συμμετέχουν το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe, ο εκπαιδευτικός φορέας ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), η Yπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών (PAD) της Συνόδου Υπουργών Παιδείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΚΜΚ), η Yπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, προσφέρονται στους  μαθητές:

- συμμετοχή σε πιστοποιημένες Εξετάσεις Γλωσσομάθειας που γίνονται υπό την αιγίδα του Γερμανικού Κράτους (χωρίς εξέταστρα).

- θερινές υποτροφίες για παραμονή τριών εβδομάδων στη Γερμανία, προκειμένου να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και γνώσεις - εκπαιδευτικό υλικό - συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με σπουδές στη Γερμανία - διδασκαλία από ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό που επιμορφώνεται με την υποστήριξη του Γερμανικού Κράτους.

 

Διδακτικές προσεγγίσεις

Μαθαίνοντας Γερμανικά, οι μαθητές ασκούνται στην οργάνωση της σκέψης τους, ανακαλύπτουν ποικίλους τρόπους για να οικοδομήσουν το λόγο τους και συνειδητοποιούν καλύτερα τις δομές της μητρικής τους γλώσσας.

Α. Οι μαθητές εξοικειώνονται από νωρίς με τις δομές της Γερμανικής Γλώσσας και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον γλωσσικό κώδικα, χάρη στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται τόσο στη νέα εκπαιδευτική τεχνολογία, όσο και στη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία.

Ηλεκτρονικά μέσα, όπως ο διαδραστικός πίνακας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σχολείου μας, καθώς και εκπαιδευτική πλατφόρμα της Deutsche Welle, είναι οργανικά ενταγμένα στη διδασκαλία και χρησιμοποιούνται με τρόπο συστηματικό και μεθοδευμένο.

Οι διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν εναλλακτικές μεθόδους εκμάθησης, πολυαισθητηριακή διδασκαλία, εξατομικευμένες προσεγγίσεις, καθώς και διερευνητική, συνεργατική, όσο και βιωματική μάθηση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

 

Β. Γερμανικά με τη μέθοδο Kikus

 Το Κέντρο Παιδικής Πολυγλωσσίας στο Μόναχο τίμησε το Σχολείο μας με τη διάκριση Kikus Siegel, για την πολύ επιτυχημένη εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος Kikus που πραγματοποιείται στη διδασκαλία των Γερμανικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Η πολυβραβευμένη μέθοδος Kikus αποτελεί ένα άρτιο σύστημα εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας που είναι σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3-9 ετών και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά  σε παιδιά μεταναστών που έπρεπε να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε τάξεις Γερμανικών Σχολείων. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου ήταν τόσο υψηλή, ώστε να αποφασιστεί η εφαρμογή της και στον τομέα της εκμάθησης της Γερμανικής  ως Ξένης Γλώσσας. Πιστεύοντας στην καινοτομία, το Σχολείο μας εισήγαγε την εφαρμογή της μεθόδου στη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

 

Στάδια εκμάθησης

Τα στάδια εκμάθησης διαμορφώνονται ως εξής:

Αρχικά, οι μαθητές μαθαίνουν στοιχειώδεις γλωσσικές δομές που τους επιτρέπουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε καθημερινές περιστάσεις. Στη συνέχεια, γνωρίζουν τον σύνθετο λόγο και καθίστανται ικανοί να εκφράζουν την άποψή τους στα πλαίσια μιας επίκαιρης θεματολογίας. Τέλος, μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν, να οργανώνουν το λόγο τους με τρόπο θετικό, να σχολιάζουν, να αιτιολογούν και να εκφράζουν σύνθετο λόγο εμπλουτίζοντάς τον με πιο σύνθετα φραστικά μέσα.

 

Εξετάσεις γλωσσομάθειας

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe και του Αυστριακού Οργανισμού Εξετάσεων ÖSD, οποίος διενεργεί εξετάσεις υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας.

Οι Εξετάσεις αφορούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1 και Β2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών, τα δε ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας υπερβαίνουν κατά πολύ τα πανελλήνια ποσοστά, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 100%.

Στη Νέα Γενιά Ζηρίδη διενεργούνται επίσης οι κεντρικές κρατικές εξετάσεις DSD I, υπό την αιγίδα του εκπαιδευτικού φορέα ZfA (Υπουργείο Εξωτερικών και Σύνοδος Υπουργών Παιδείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας).

 

Διαπολιτισμικές δραστηριότητες

Η γλωσσική εκπαίδευση των μαθητών συμπληρώνεται με την διαπολιτισμική τους ευαισθητοποίηση. Η ενεργή εμπλοκή και δραστηριοποίηση τους σε τομείς που αφορούν στην κουλτούρα του γερμανόφωνου χώρου επιδιώκεται συστηματικά. Παράλληλα ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε σχετικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, συναυλίες, καθώς και η επαφή τους με μαθητές της Σχολής “Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster“ που βρίσκεται στη γερμανική πρωτεύουσα και έχει αδελφοποιηθεί με το Σχολείο μας.

Η διαπολιτισμική προσέγγιση έχει στόχο την ολόπλευρη και πολυεπίπεδη εκπαίδευση των μαθητών. Ενδεικτικά: παρακολούθηση της Σουμπερτιάδας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, γνωριμία με την αυστριακή οπερέτα του J.Strauss στην Εθνική Λυρική Σκηνή, κριτική αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου “Die weiβe Rose” που συμπληρώθηκε με την παρακολούθηση της ομώνυμης ταινίας σε αθηναϊκό κινηματογράφο και έκλεισε με συζήτηση που είχαν οι μαθητές με γνωστούς δημοσιογράφους και κριτικούς κινηματογράφου.

Χάρη στις θερινές υποτροφίες που προσφέρονται  από τη Γερμανική Πρεσβεία και την Υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών (PAD),οι μαθητές και οι μαθήτριές μας  έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Γερμανία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διαρκούν τρεις εβδομάδες και περιλαμβάνουν διδασκαλία , καθώς και συμμετοχή σε πολλές  αθλητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.