Ψηφιακή Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Νέα

Μαθαίνοντας με το iPad

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη έχει ενσωματώσει με επιτυχία το iPad, σαν ψηφιακό εργαλείο, στην εκπαιδευτική διαδικασία, εμπλουτίζοντας την καθημερινή μαθησιακή εμπειρία και συμβάλλοντας

7ο Φεστιβάλ Τεχνολογίας

7o Φεστιβάλ Τεχνολογίας από τη Νέα Γενιά Ζηρίδη

6o Φεστιβάλ Τεχνολογίας

6ο Φεστιβάλ Τεχνολογίας από τη Νέα Γενιά Ζηρίδη